Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Škalce-Stanojevič za leto 2022

10. 1. 2022 Simona Č. (Uprava)