Rekonstrukcija križišča Zreče pri SPAR-u

402.289,24 €
Direkcija RS za infrastrukturo
102.791,94 €
V teku
Povezava
21.09.2018
junij 2019

Podatki o financiranju