IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ZREČE (aglomeracija Zreče)

Infrastruktura
Krajevna skupnost Zreče
3.965.286,44 €
Kohezijski sklad
1.544.367,96 €
V teku
začetek projektiranja september 2018
zaključek izvedbe del avgust 2023

Podatki o financiranju