JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 372/1 in 1568 obe k.o. 1099 – Gorenje pri Zrečah

Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog