Javno naročilo: "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Zreče"

5. 3. 2021 Polona M. (Uprava)
05.03.2021
Javna naročila
21.04.2021 do 09:00
05.03.2021
JN001276/2021-B01
Povezava
430-0001/2021
05.03.2021
Polona Matevžič
polona.matevzic@zrece.eu
037571712