Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča (na podlagi 139. člena ZUJF)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE