Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Vloga za izdajo izjave o ne/uveljavljanju predkupne pravice za stavbna zemljišča skladno s 191. členom Zakona o urejanju prostora

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE