Javno naročilo male vrednosti: Ureditev JP 985371 Vidmar-Jereb, 1. faza"

8. 6. 2022 Polona M. (Uprava)
08.06.2022
Javna naročila
08.07.2022 do 10:00
08.06.2022
JN003905/2022-W01
Povezava
430-0007/2022
08.06.2022
Polona Matevžič
polona.matevzic@zrece.eu
037571712