OBJAVA PLAKATNIH MEST - ZAKONODAJNI REFERENDUM Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (OdZRTVS-1B)

25. 10. 2022 Mateja Č. (Uprava)
25.10.2022
Objave in pozivi
25.11.2022 do 00:00
041-30/2022-2
24.10.2022
Blaž Kokol
blaz.kokol@zrece.eu
041-448-544