OPPN za stanovanjsko zazidavo SN2 (MOEUP: UN1/0093)