Premoženjskopravne in splošne zadeve


Premoženjskopravne zadeve

 
Odgovorna oseba: MATEJA ČREMOŠNIK, univ. dipl. prav., višja svetovalka za premoženjskopravne zadeve

Telefon: 03/757 17 05

GSM: 051-610-371

Elektronski naslov: mateja.cremosnik@zrece.eu

Kratek opis področja

Naloge s področja Premoženjskopravnih zadev se nanašajo na:

 • urejanje premoženjskopravnih zadev za potrebe občine,
 • strokovne naloge v zvezi s pridobivanjem in odsvajanjem nepremičnin,
 • strokovne naloge v zvezi z oddajo v najem,
 • vodenje baze nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
 • pravna pomoč krajevnim skupnostim v premoženjskopravnih zadevah, kjer je izražen interes občine,
 • priprava podatkov, gradiv pogodb in drugih aktov,
 • sodelovanje oz. zastopanje v premoženjskopravnih zadevah nasproti drugim organom,
 • izvedba postopkov zavarovanja občinskega premoženja,
 • pravni pregled pogodb, v katerih je občina pogodbena stranka,
 • priprava in sodelovanje pri sprejemanju občinskih predpisov,
 • strokovna pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
 • zastopanje občine v pravnih zadevah,
 • prijava obveznosti v izvršilne in stečajne postopke,
 • vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji,  
 • sodelovanje v odškodninskih postopkih,
 • druge naloge s področja dela.

  

Javna naročila in splošne zadeve

Odgovorna oseba: POLONA MATEVŽIČ, univ. dipl. prav., svetovalka za javna naročila in splošne zadeve

Telefon: 03/757 17 12

GSM: 031-589-956

Elektronska pošta: polona.matevzic@zrece.eu

Kratek opis področja

Področje Splošnih zadev zajema naslednje naloge:

 • izvajanje postopkov javnega naročanja,
 • izdelava letnih poročil občinske uprave,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • priprava in sodelovanje pri sprejemanju občinskih predpisov,
 • pravno svetovanje in presoja pogodb na področju NOE GJS in prostor,
 • delovanje političnih strank,
 • sodelovanje in vodenje javnih razpisov na področju gospodarskih javnih služb,
 • strokovna pomoč pri posredovanju informacij javnega značaja ter skrb katalog informacij javnega značaja,
 • strokovne, organizacijske, svetovalne in druge naloge za potrebe delovanja občinskega sveta,
 • zagotavljanje strokovne pomoči NOE GJS in prostor,
 • zagotavljanje strokovne pomoči krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
 • druge naloge s področja dela.

 

Glavna pisarna

 
Odgovorna oseba: STANKA BOČEK, ek. teh., tajnica župana

Telefon: 03/757 17 00

GSM: 051-610-373

Elektronska pošta: info@zrece.eu

                            stanka.bocek@zrece.eu

Kratek opis področja

V okviru Splošnih zadev je organizirana Glavna pisarna, kjer se izvajajo naslednje naloge:

 • organizacijska, administrativna in strokovna opravila,
 • naloge s področja pisarniškega poslovanja, ravnanja z dokumentarnim gradivom in arhivom ter naloge vložišča in sprejemne pisarne,
 • vodenje evidenc o zadevah in dokumentih v tekoči zbirki ter skrb za pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom,
 • priprava in usklajevanje načrta klasifikacijskih znakov,
 • sprejem in obravnava pobud in pritožb občank in občanov ter strank v posameznih postopkih,
 • načrtuje in zagotavlja izvedbo nabave pisarniškega materiala,
 • zagotavljanje pečatov, žigov in štampiljk in poslovanje z njimi,
 • zagotavljanje notranje kurirske storitve za organ,
 • druge naloge s področja dela.
Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?