Splošni akti občine

Statut Občine Zreče

Temeljni splošni akt občine je statut, ki ga občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

Noveliran Statut Občine Zreče je bil sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Zreče dne, 16.12.2015 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 1/16.

Statut Občine Zreče


Občinski svet Občine Zreče je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče na 18. redni seji dne, 16. 5. 2018. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče so bile objavljene v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 26/18.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče


Statut Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo


Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče
Organizacijo in način dela občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta pri izvrševanju nalog iz pristojnosti občinskega sveta, zagotavljanje javnosti dela občinskega sveta, uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta, postopke sprejemanja občinskih splošnih aktov in proračuna, sodelovanje občanov pri pripravi predlogov predpisov, volitve in imenovanja in druge zadeve, pomembne za delo občinskega sveta ureja Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Zreče dne, 17.10.2012 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 37/12.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče


Občinski svet Občine Zreče je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče na 18. redni seji dne, 16. 5. 2018. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče so bile objvaljene v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 28/18.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče


Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče - neuradno prečiščeno besediloOdlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zreče
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zreče določa organizacijo, delo in pristojnosti občinske uprave.

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zreče je bil sprejet na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Zreče dne, 6.2.2013 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 4/13.

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine ZrečePravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče
S tem pravilnikom se določa višina plačila za opravljanje funkcije župana, podžupana ter članov Občinskega sveta Občine Zreče, kakor tudi višina sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora, komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Zreče. 

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Zreče dne, 26.9.2007 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 93/07. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče so bile sprejete na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Zreče dne, 5.12.2012 in objavljene v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 37/12. 

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče - neuradno prečiščeno besediloPoslovnik Nadzornega odbora Občine Zreče
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Zreče ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine Zreče, uresničevanje pravic in dolžnosti članic in članov nadzornega odbora ter druga vprašanja, pomembna za delo nadzornega odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Zreče je bil sprejet na 1. dopisni seji Nadzornega odbora Občine Zreče, ki je potekala od 8. 6. 2018 do 12. 6. 2018, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 30/18.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine ZrečeOstali občinski predpisi
Vsi ostali občinski predpisi so dostopni v Katalogu informacij javnega značaja Občine Zreče.

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?