KANALIZACIJA - ČISTILNA NAPRAVA ZREČE

KONTAKTNI PODATKI

ČISTILNA NAPRAVA ZREČE 
Rudniška cesta 26
3214 Zreče

 
Maks Repič – Koordinator za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Kontakt: 041-672-147
E-naslov: maks.repic@zrece.eu

Nina Petelinek – PRIPRAVNICA
Kontakt: 031-421-483
E-naslov: nina.petelinek@zrece.eu

Režijski obrat občine Zreče
Cesta na Roglo 13b
3214 Zreče

Tel: (03) 757 17 00
E-mail: info@zrece.eu

KANALIZACIJSKI SISTEM

Naloge Režijskega obrata Občine Zreče so redno vzdrževanje javne kanalizacije (fekalne in meteorne), odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju, investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije ter izgradnja manjkajoče sekundarne kanalizacije, čiščenje odpadne vode na čistilni napravi Zreče in Nune ter spremljanje sestave odpadne vode (redne analize odpadnih voda na dotokih in iztokih), vodenje in ažuriranje katastra.

Režijski obrat občine Zreče ima v upravljanju 2 komunalni čistilni napravi.
Čistilno napravo Nune velikosti 150 PE, ki je bila zgrajena v letu 2009 in Centralno čistilno napravo Zreče s kapaciteto 8.500 PE, ki je bila zgrajena v letu 2014. S poskusno dobo izvajalca del, kateri je 15.4.2015  predal upravljanje čistilne naprave  Režijskemu obratu občine Zreče.  

Na komunalni čistilni napravi Zreče se čistijo odpadne vode delno iz naselij Loška gora pri Zrečah in mesta Zreče – predvsem desni del reke Dravinje.

Priključena je tudi industrija le s komunalnimi odpadnimi vodami in sicer iz podjetij Unior, GKN Driveline Slovenija d.o.o in Comet (Weiler) d.o.o.

Danes znaša priključenost na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 79,65% (prebivalci 71,10%).


Pri projektu Celovito urejanje porečja Dravinje je izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine ZREČE pripomogla k zagotovitvi dodatne kapacitete za čiščenje odpadne vode ter možnost priključitve novih uporabnikov na javni kanalizacijski sistem.  Preko tega sistema so na čistilno napravo priklopljene večinoma komunalne odpadne vode. Čistilna naprava ima dva vhoda za odpadne vode - javni kanalizacijski sistem ter sprejem grezniških vsebin. Oba vhoda se združita v vtočnem črpališču.

Izvedba primarne kanalizacije Zreče pa obsega izgradnjo primarne kanalizacije v skupni dolžini 4,621 m, od tega glavni kolektor Zreče  dolžine 3,502 m, kolektor Loška gora 268,5 m, kanalizacijski kanal 1.0 (Šolska in Dravinjska cesta) dolžine 514,3m, in kanalizacijski kanal 2.0 (odcep SN - 1 Zreče) dolžine 335,8m.

ČISTILNA NAPRAVA ZREČE
Gre za najsodobnejšo tehnologijo delovanja z MBBR tehnologijo

MBBR (angl. Moving Bed Bioform Reactor) je tehnologija čiščenja odpadnih voda, kjer se mikroorganizmi ne gibljejo prosto razpršeni v vodi, ampak so pritrjeni na mobilne nosilce, ki se prosto gibljejo v bazenih. Tehnologija zagotavlja visoko stopnjo čiščenja s selekcioniranjem mikroorganizmov in hitrim ločevanjem blata. Je enostavna za upravljanje, zahteva manj prostora, kot običajni sistemi za čiščenje odpadnih voda.

PWA gel izboljšuje proces čiščenja odpadne vode z izbiro mikrobne združbe. Zmanjšuje proizvodnjo biološkega blata. V eni PWA gel kroglici se nahaja do 1 bilijon bakterij. Zaradi  svoje poroznosti ima PWA gel veliko vsebnost vode, kar omogoča učinkovito prehajanje kisika in  hranil v notranjost kroglic gela. Polimeriziran PWA gel je netopen v vodi in biološko nerazgradljiv. Moč čiščenja s to metodo je  v primerjavi s konvencionalnimi tehnologijami, do petkrat večja.

 MERITVE-VZORČENJE

2 - krat tedensko se izvajajo meritve na vtoku in iztoku. Pri vzorčenju si pomagamo s kivetnimi testi. Preverjamo prisotnosti amonija (NH4-N), KPK (kemijska potreba po kisiku), skupnega dušika (TN), fosfatov (TP), BPK (biološke potrebe po kisiku).

4-krat v letu, se pravi vsake 3 mesece pristojna služba zajema 24 urni časovno sorazmerni reprezentativni vzorec, ki je bolj zanesljiv in natančen. Na podlagi tega za čistilno napravo Zreče izda pristojna služba tj. Inštitut za ekološke preiskave – EUROFINS Erico d.o.o. Velenje letno poročilo o obratovalnem monitoringu.

Letni povprečni učinek čiščenja odpadne vode za leti 2016 in 2017 in 2018

  Tabela: Letni povprečni učinek čiščenja ČN za leti 2016,2017 in  2018

 

2016

2017

2018

KPK

92,28

92,7

90,42

BPK5

96,6

96,35

97,28

Celotni dušik

53,92

53,66

59,95

 V skladu z 11. členov Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), naprava na iztoku čezmerno ne obremenjuje okolja.

 

Učinek čiščenja odpadne vode je več kot 95%.

To je dokaz, da bo čistilna naprava dolgoročno prispevala k ohranitvi naravnih virov, ekosistemov, zaščito reke Dravinje, izboljšanje kakovosti podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja občanov in izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije.

Za čistilno napravo Zreče so doseženi učinki čiščenja in izmerjene vrednosti parametrov v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo(Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15). Prav tako mesto in čas vzorčenja ter obseg in vrsta meritev  sta v skladu z zahtevami Okoljevarstvenega dovoljenja št. 5441-47/2012-5 z dne 24.9.2012 (odločba o spremembi OVD št. 35441-64/2014-6 z dne 29.11.2017) v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.


Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, pristojni izvajalci iz greznic in malih čistilnih naprav do 50 PE odvažajo greznične gošče na KČN Zreče, kjer se gošča in blato čisti, brez dodatnih stroškov za uporabnike «

 

Obdelava blata je zagotovljena na CČN Zreče

Iz črpališča blata se s pomočjo potopnih črpalk, le to prečrpa v reaktor za avtolizo blata. V avtoliznem reaktorju se z oksidacijo in avtolizo doseže stabilizacija blata in zmanjšanje proizvodnje blata na račun organskega dela.

V avtoliznem reaktorju se nahaja hiperboloidno mešalo. To mešalo ima možnost aeracije in mešanja kot samo mešanje s preklopom načina delovanja.

V avtoliznem reaktorju je nameščeno zaznamovalo motnosti, ki nadzira količino biomase v reaktorju in v primeru preseganja koncentracije sproži preko centralnega sistema SCADA alarm za dehidracijo. Takrat je treba ustrezno količino blata odstraniti iz avtoliznega reaktorja s pomočjo dehidracije. Posedeno blato se prečrpava z vijačno črpalko na sistem strojne dehidracije, ki ga predstavlja tračna preša. Prečrpavanje se izvaja preko merilnika pretoka s katerim se nadzoruje in nastavlja pretok blata, ki se dovaja v dehidracijo s tračno prešo. Tračna preša zagotavlja stopnjo dehidracije do 20% suhe snovi.

Obdelano blato nalagamo v posebne kontejnerje imenovane abrol. Po končani dehidraciji in polnih abrolih (20m3) blato odpelje pristojna služba za nadaljnjo obdelavo.

 Na CČN Zreče se obdeluje blato, ki nastaja na tej čistilni napravi, in blato komunalnih čistilnih naprav:

  • ČN Nune 150 PE

 

MALE ČISTILNE NAPRAVE

Število malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) se postopoma povečuje, predvsem na območjih, kjer se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije.

Drugo leto zapored že objavljamo javni razpis za nakup in vgradnjo MKČN na območju Občine Zreče. Razpisna sredstva zagotavljamo iz proračuna občine.
https://www.zrece.si/objava/178212


DAN ODPRTIH VRAT ČISTILNE NAPRAVE

Vsako leto v začetku meseca novembra, organiziramo DAN ODPRTIH VRAT ČISTILNE NAPRAVE ZREČE. Na ta že tradicionalen dogodek vsako leto povabimo ponudnike malih komunalnih čistilnih naprav.

 

 

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?