Domov Gosp. javne službe Cestno gospodarstvo

Cestno gospodarstvo

Kontaktni podatki

Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo

Tel: 03 757 17 21, 041 922 111
E-pošta: simona.cresnar@zrece.eu

Jože Kovač s.p., Koncesionar na lokalnih cestah

Tel:  041 644 362

Kontaktni podatki – vzdrževanje javnih poti:

Vzdrževanje javnih poti na območju Krajevne skupnosti Zreče:

KS Zreče:

Predsednik Marijan Jelenko

041/763-610
E-pošta: kszrece@zrece.eu
 

Vzdrževanje javnih poti na območju Krajevne skupnosti Gorenje:

KS Gorenje:

Predsednica Anamaria Hren

051/675-600

 

Vzdrževanje javnih poti na območju Krajevne skupnosti Stranice:

KS Stranice:

Predsednik Drago Padežnik

041/781-128

 

Vzdrževanje javnih poti na območju Krajevne skupnosti Resnik:

KS Resnik:

Predsednik Ernest Mikek

040/552-450

 

Vzdrževanje javnih poti na območju Krajevne skupnosti Skomarje:

KS Skomarje:

Predsednik Tomo Kovše

041/508-349

 

Vzdrževanje javnih poti na območju Krajevne skupnosti Dobrovlje:

KS Dobrovlje:

Predsednik Gregor Hrovat

041/919-962

Kratek opis in področje dela

Na področju cestnega gospodarstva se opravljajo naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja občine kot celote; zlasti se:

  • skrbi za urejanje in vzdrževanje občinskih lokalnih cest ter drugih javnih prometnih površin,
  • skrbi za urejanje prometne signalizacije,
  • izdaja soglasja in mnenja glede predvidenih posegov s področja cestnega gospodarstva,
  • opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
  • sodeluje in koordinira naloge z drugimi državnimi organi na področju cestno prometne infrastrukture
  • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja dela.

Lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah in naselij ali delov naselij v občini med seboj, ter so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Skupna dolžina LC v občini Zreče znaša 60.860 m (60,860 km).

Lokalne ceste so sledeče:

Javne poti (s skrajšano oznako JP) so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).

Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Zreče znaša 85.155 m (85,155 km).

 

Javne poti (JP) na območju Občine Zreče:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Dolžina [m]

Preostala dolžina

v sosednji občini [m]

1.

964390

964391

C R2 430

Beli potok-Lindek

2.640

 

2.

985010

985011

C 460040

Odcep Studenčnik

208

 

3.

985030

985031

C 460040

Odcep Tič

420

 

4.

985040

985041

C 460040

Odcep Obrovnik

790

 

5.

985060

985061

C 460040

Odcep Ostruh

247

 

6.

985080

985081

C 460040

Odcep Rožič

357

 

7.

985090

985091

C 485090

Odcep Vranjek

354

 

8.

985100

985101

C 485050

Odcep Orlačnik

354

 

9.

985110

985111

C 985100

Odcep Ovčar

225

 

10.

985120

985121

C 485050

Smogavc-Rutnik

575

 

11.

985130

985131

C 985140

Kapela-bife Likuž

159

 

12.

985140

985141

C 485050

Likuž-Sv. Kunigunda

238

 

13.

985150

985151

C R3 701

Padeški vrh-Navršnik

1.149

 

14.

985160

985161

C 985150

Odcep Rančnik

440

 

15.

985170

985171

C 485050

Odcep Lokva-Francuz

1.352

 

16.

985180

985181

C 985210

Hren-Grčar

326

 

17.

985190

985191

C 485050

Matic-Bezovje

1.311

 

18.

985200

985201

C 985170

Odcep Kangler-Pavlič

408

 

19.

985210

985211

C 485050

Žorga-Zejošnik

937

 

20.

985230

985231

C 485040

Zlakova Jerač-Rošar

490

 

21.

985240

985241

C 985270

Zlakova Jerač-Kvac

1.273

 

22.

985250

985251

C 485040

Kapela-Sv. Martin

401

 

23.

985260

985261

C 485010

Loška gora-Bork

1.539

 

24.

985270

985271

C 985230

Križišče Zlakova-Kovače

565

 

25.

985280

985281

C 985310

Ilirska-Brinjeva gora

1.792

 

26.

985290

985291

C 485040

Odcep Zlakova-Brečko

655

 

27.

985300

985301

C 985280

Gregorc-Sv. Neža

854

 

28.

985310

985311

C 985340

Zlakovška c.-Zimrajh

1.169

 

29.

985320

985321

C 985280

Odcep Falnoga-Gregorc

229

 

30.

985330

985331

C 985310

Zlakovška c.-Gregorc

450

 

31.

985340

985341

C 485060

Dravinjska cesta

961

 

32.

985350

985351

C 985340

Cesta pod hribom

725

 

33.

985360

985361

C 460040

Odcep Tihek

236

 

34.

985370

985371

C 460040

Vidmar-Sp. Jereb

1.271

 

35.

985380

985381

C 985370

Odcep Vidmar-Repnik

1.407

 

36.

985400

985401

C 383030

Pirš-Železinger

558

 

37.

985410

985411

C 383020

Moljk-Šobek-Kohne

1.322

 

38.

985420

985421

C 460040

Vas Skomarje-Medved

558

 

39.

985430

985431

C R2 430

Stranice center

620

 

40.

985440

985441

C R2 431

Stranice - Gornja vas

1.548

 

41.

985450

985451

C 485010

Zazijal-Lipa

1.780

 

42.

985460

985461

C 985450

Zabork-Brški travnik

1.626

 

43.

985470

985471

C 985460

Zabork-odcep Samec

623

 

44.

985480

985481

C 985460

Zabork-Pungartnik

276

 

45.

985500

985501

C 985460

Zabork-Jelenko

323

 

46.

985510

985511

C 985520

Rugel-Ogrinšek

767

 

47.

985520

985521

C 485020

Križevec Švab-Rugel

1.175

 

48.

985530

985531

C 985460

Zabork-odcep Bornšek

658

 

49.

985540

985541

C 985460

Zabork-odcep Mravljak

312

 

50.

985550

985551

C 985450

Zabork-odcep Kolar

459

 

51.

985560

985561

C 985550

Zabork-odcep Kovač

294

 

52.

985570

985571

C R2 430

Odcep Bukovlje ribniki

702

 

53.

985580

985581

C 964390

Odcep Mala gora

1.918

1.080 Vojnik

54.

985590

985591

C 485080

Loška g.-Gapčuh-Skomarje

5.608

 

55.

985600

985601

C 985590

Odcep Lapret

765

 

56.

985610

985611

C 985590

Odcep Pubreznik

403

 

57.

985620

985621

C 985590

Odcep Ortman

880

 

58.

985630

985631

C 485020

Jamniška cesta

747

 

59.

985640

985641

C 985630

Odcep Pavlak

147

 

60.

985650

985651

C R3 701

Ulica Jurija Vodovnika

337

 

61.

985660

985661

C R3 701

Ulica Bratov Mernik

459

 

62.

985670

985671

C R3 701

Šarhova ulica

273

 

63.

985680

985681

C R3 701

Ulica Pohorskega Batalj

259

 

64.

985690

985691

C 985660

Prešernova ulica

101

 

65.

985700

985701

C 985660

Cankarjeva ulica

58

 

66.

985710

985711

C 985660

Vodnikova ulica

274

 

67.

985720

985721

C R3 701

Vezna ulica

70

 

68.

985730

985731

C R3 701

Prečna ulica

66

 

69.

985740

985741

C R3 701

Pohorska cesta

272

 

70.

985750

985751

C R3 701

Ogljarska ulica

342

 

71.

985760

985761

C 985750

Odcep Petre

103

 

72.

985770

985771

C 985740

Mladinska ulica

348

 

73.

985780

985781

C 985770

Štajerska ulica

95

 

74.

985790

985791

C R3 701

Vodovodna c.-Ančka

1.049

 

75.

985800

985801

C 985790

Obvozna cesta

296

 

76.

985810

985811

C 383030

Železinger-Petelinek

797

 

77.

985820

985821

C 985400

Gabrovlje-Sadek-Radna vas

1.002

 

78.

985830

985831

C 985840

Cesta talcev

90

 

79.

985840

985841

C R3 701

Tel. gor.-C. talcev-Bife

185

 

80.

985850

985851

C 485070

Tovarniška c.-Strma c.

1.270

 

81.

985860

985861

C R3 701

Odcep Muzejski vlak

144

 

82.

985870

985871

C 985850

Vinogradna cesta

359

 

83.

985880

985881

C 985850

Breg

733

 

84.

985890

985891

C 985850

Ulica Borisa Vinterja

180

 

85.

985900

985901

C R3 701

Cesta za PTC

231

 

86.

985910

985911

C R3 701

Boharina-Lorger-Gačnik

1.352

 

87.

985920

985921

C 485080

Loška gora-Ošlak-Rebernjak

1.303

 

88.

985930

985931

C R2 430

Stranice-odcep Krejanec

396

 

89.

985940

985941

C R2 430

Stranice-odcep Grabenšek

747

 

90.

985950

985951

C R2 430

Križevec-odcep Pečovje

511

 

91.

985960

985961

C R2 430

Osredek-Bombek

1.039

 

92.

985970

985971

C 985340

Odcep Rudniška-Kvac

584

 

93.

985980

985981

C 985260

Odcep Bork-Oprešnik

570

 

94.

985990

985991

C 985900

Cesta za vrtec

75

 

95.

986010

986011

C R3 701

Cesta Težak

175

 

96.

986020

986021

C R3 701

Odcep Hotel

153

 

97.

986030

986031

C R3 701

Odcep Vile Terme

141

 

98.

986040

986041

C R3 701

Odcep Brglez

110

 

99.

986050

986051

C 985850

Šolska cesta

328

 

100.

986060

986061

C 485070

Brglez-Ložak

238

 

101.

986070

986071

C 485060

Rudniška cesta

148

 

102.

986080

986081

C R3 701

Rezar-Kekl

434

 

103.

986090

986091

C 460040

Odcep Orlačnik

187

 

104.

986100

986101

C 985590

Odcep Kladnik

603

 

105.

986110

986111

C 985790

Odcep Bork-Jerot

587

 

106.

986120

986121

C R2 431

Stranice-odcep Marolt

281

 

107.

986130

986131

C 383010

Bukovlje-odcep Meke

619

 

108.

986140

986141

C R2 430

Stranice Jana-Hlastec

209

 

109.

986150

986151

C 985430

Stranice-odcep Sv. Lovrenc

185

 

110.

986160

986161

C 985430

Stranice-odcep Keja

151

 

111.

986170

986171

C R2 430

Grobovi-Špes-Dular

924

 

112.

986180

986182

C 985590

Odcep Medved-Rozman

499

 

113.

986190

986191

C 460040

Odcep Višnar

205

 

114.

986200

986201

C 460040

Odcep Kolar-Vidmar

459

 

115.

986210

986211

C 485080

Odcep Črešnar

158

 

116.

986220

986221

C 460040

Zg. Videčnik-Kotnik

1.103

 

117.

986230

986231

C 383020

Odcep Iršič

267

 

118.

986240

986241

C 985810

Odcep Godec

200

 

119.

986250

986251

C R3 701

Odcep Nune

415

 

120.

986260

986261

C R2 430

Odcep Lajler

259

 

121.

986270

986271

C 440250

Odcep Konec

1.440

 

122.

986280

986281

C 440250

Odcep Lah

565

 

123.

986290

986291

C 440260

Odcep Koprivnik

510

 

124.

986300

986301

C 985090

Odcep Perbil

181

 

125.

986310

986311

C 460040

Odcep Flis

352

 

126.

986330

986331

C 460040

Odcep Korl

513

 

127.

986340

986341

C 985150

Odcep Anželak-Stebre

1.340

 

128.

986350

986351

C R3 701

Odcep Rutnet

390

 

129.

986370

986371

C R3 701

Odcep Švab

1.296

 

130.

986380

986381

C 485050

Odcep Draksler

300

 

131.

986390

986391

C 485060

Odcep Rušnik

872

 

132.

986400

986401

C 485080

Odcep Ravničan-Hren

66

 

133.

986410

986411

C R3 701

Gurjok-Vetrih

702

 

134.

986420

986421

C R3 701

Dobroveljska cesta

260

 

135.

986430

986431

C 986420

Kratka pot

70

 

136.

986440

986441

C 986420

Koprivnikova ulica

255

 

137.

986450

986451

C 986420

Ob gozdu

250

 

138.

986460

986461

C 985410

Odcep Gabrovec I

85

 

139.

986460

986462

O 986461

Odcep Gabrovec II

33

 

140.

986470

986471

C 985410

Odcep Slapnik

91

 

 

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?