Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednica, Zdenka Košir
 • Namestnica predsednice, Sergeja Repič
 • Članica, Anja Hren
 • Namestnik članice, Gregor Korošec
 • Član, Marko Krančan
 • Namestnica člana, Tatjana Orlačnik
 • Članica, Sabina Ravničan
 • Namestnica članice, Špela Mirnik
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednica, Zdenka Košir
 • Namestnica predsednice, Sergeja Repič
 • Članica, Majda Oplotnik
 • Namestnica članice, Anja Hren
 • Članica, Sabina Ravničan
 • Namestnica članice, Katja Sojič
 • Članica, Zdenka Obad
 • Namestnik članice, Marko Krančan