Domov Gosp. javne službe Vodovod

Vodovod

Kontaktni podatki

OBČINA ZREČE, Cesta na Roglo 13b, 3214 ZREČE

Odgovorna oseba:
MATJAŽ KOROŠEC dipl.ing.grad., strokovni sodelavec za vodooskrbo
Tel.: 041 324 245
Email: matjaz.korosec@zrece.eu

Vzdrževanje in okvare:
PREDRAG MILOSAVLJEVIČ
Tel.: 041 767 784

Kratek opis vodovodnega sistema

Občina Zreče v okviru režijskega obrata upravlja javni vodovod na območju občine Zreče.Lokacija infrastrukture - vodovodnega sistema - je območje Občine Zreče.Lokacijsko je navedena skladno z območjem, kjer je locirana. Tako gre za odseke-območja v katastrskih občinah:

Zreče,  Križevec, Stranice, Radana vas, Loška gora, Skomarjem, Resnik, Gorenje

Režijski obrat občine Zreče upravlja z vodovodnimi sistemi Zreče 1 in Zreče 2, Skomarje, Resnik,Brinjeva gora 1 in 2 in Zlakova .

V soupravljanju z KS Stranice je vodovod Stranice. Vodovod Gorenje upravlja KS Gorenje.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode se v okviru notranjega nadzora (opravlja popogodbi ZZV Celje), monitoringa (državni nadzor) in lastnega nadzora, nadzira in ocenjuje na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) in sistemom HACCP.

Vsakoletno se pripravi poročilo o delovanju vodovodnih sistemov in zagotavljanja oskrbe prebivalcev s pitno vodo. Vodovodni sistem je sestavljen iz več sekundarnih podsistemov. Največji podsistem je lociran na območju urbanega dela občine - mesto Zreče. Ostali - sekundarni podsistemi pa predstavljajo posamezne med sabo nepovezane ali delno povezane sisteme po zgoraj navedenih območjih.

Glede na teren so vodovodni sistemi zasnovani pretežno kot gravitacijski. Tlačni deli sistemov so izvedeni na lokacijah, kjer potekajo prečrpavanja.

Za samo funkcioniranje posameznih vodovodnih sistemov so potrebni tudi objekti za zajem vode -zajetja, izviri, vrtine, vodnjaki, rezervoarji, črpališča, prečrpališča, hidranti,….

Vodovodni sistem je zasnovan preprosto, enostavno in učinkovito. Skupna izdatnost vodnih virov v sistemih je cca 30  l/s. Povprečna poraba pitne vode v Občini Zreče je 800 - 1000 m3/dan (oz. cca 10 l/s). Na vodovodnih sistemih je cca. 1800 hišnih priključkov. Skupna dolžina obravnavanih cevovodov je 103.346 m.

Vzdrževalna dela in investicije : 

Na vodovodu se izvajajo redna vzdrževalna dela in naloge, skladno z odlokom v javnih gospodarskih službah kot sledijo:

 • kontrola vodovoda, jaškov in armatur v jaških,
 • kontrola in čiščenje zajetij, raztežilnikov in rezervoarjev,
 • kontrola črpališč,
 • popis vodomerov,
 • menjava vodomerov v skladu z zakonom,
 • čiščenje vodovodov,
 • kontrola hidrantov,
 • popravilo in vzdrževanje ograj na zajetjih,
 • pleskanje vodovodnih armatur v jaških, zajetjih in rezervoarjih,
 • obsekovanje drevja in podrasti na trasi vodovoda in vodovodnih objektih ter zajetij,
 • košnja trave na zajetjih in rezervoarjih,
 • popravilo manjših okvar na vodovodu,
 • dezinfekcija rezervoarjev in pomoč pri odvzemu vzorcev za analizo, redno skrbeti za kontrolo pitne vode/analize/v skladu s pogodbo,
 • zamenjava posameznih cevi na določeni trasi s predhodnim dogovorom z investitorjem,
 • kontrola hišnih priključkov (po potrebi),
 • obnova hišnih priključkov (po posebnem naročilu),
 • kontrola označb, ožjih in širših varstvenih pasov,
 • vzdrževanje HACCP študije za področje pitne vode po posameznem vodovodnem sistemu.

Poleg navedenih vzdrževalnih del, izvajalec vzdrževanja, skrbi za dežurno službo izven delovnega časa, praznikih, nedeljah – štirindvajset ur dnevno.

Letna poročila  

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?