Rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice – center.

208.384,47 EUR
Zakon o financiranju občin
116.519,00 EUR
Zaključeno
Povezava
Stranice, 3206 Stranice
marc 2018
junij 2018

Podatki o financiranju