Krajevna skupnost Skomarje

040 278 116
Predsednik sveta KS Franc Potočnik
Skomarje 32, 3214 Zreče
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Podpredsednica, Natalija Slatinek
  • Tomo Kovše
  • Andrej Arbajter
  • Andrej Kovše
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednik, Tomo Kovše
  • Podpredsednica, Marija Marjana Kovše
  • Oto Mikek
  • Štefan Kotnik
  • Miran Ošlak