Ureditev ceste in pločnika od Mladinske ulice do krožišča Padežnik

Promet, Infrastruktura
Krajevna skupnost Zreče
1.162.681,74 €
Direkcija RS za infrastrukturo
215.422,78 €
V teku
Povezava
začetek april 2021
zaključek maj 2022