Gradnja pločnika in obnova ceste R2-431/1350 Gornji Dolič – Stranice od km 17.900 do km 18.621

Promet, Infrastruktura
2020, 2024
Krajevna skupnost Stranice
1.340.516,24 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo
V načrtu
Povezava
Stranice, 3206 Stranice