JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 63/1 in 63/2 obe k.o. 1102-Križevec

Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog