Ranljivim skupinam naproti s športno-igralnimi kapacitetami – Park prostega časa

Šport
Krajevna skupnost Stranice
71.246,61 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
49.998,84 €
V teku

Podatki o financiranju