Regijski park Pohorje

Okolje
2017
V teku
Pohorje, 3214 Zreče
2016 podpisana pobuda Občin in 10.1.2017 poslana na MOP, Sektor za ohranjanje narave
po sprejetju Uredbe o Regijskem parku Pohorje

Podatki o financiranju