IZDELAVA MOBILNOSTNEGA NAČRTA NA TURISTIČNEM OBMOČJU ROGLA

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
21.960,00 €
Lastni projekti
0,00 €
V teku
november 2019
2022

Podatki o financiranju