Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Vloga za izdajo izjave o ne/uveljavljanju predkupne pravice skladno z 62. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE