Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju osnutka Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije

1. 6. 2020 Štefan P. (Uprava)