Javno naročilo male vrednosti: "Prizidava in rekonstrukcija Vrtca Zreče - 1. faza"

26. 4. 2022 Polona M. (Uprava)
26.04.2022
Javna naročila
01.06.2022 do 10:00
26.04.2022
JN002756/2022-W01
Povezava
430-0005/2022
26.04.2022
Polona Matevžič
polona.matevzic@zrece.eu
037571712