Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Zreče

2. 2. 2024 Polona M. (Uprava)
02.02.2024
Javni razpisi in javni natečaji
05.03.2024 do 12:00
014-0006/2023
02.02.2024
Polona Matevžič
037571712