OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter 2 (območje UN 1/109-del, parcela 529/3, k.o. Zreče)